chay-ka

chay-ka – Klingon. Klingon for “cake”

Leave a Reply